Eko sklad ponuja različne možnosti financiranja za okolju prijazne naložbe, vključno z ugodnimi krediti in subvencijami za fizične osebe. Te financiranje opcije so namenjene izboljšanju kakovosti bivanja in zmanjšanju stroškov naložb v energetsko učinkovitost in okoljsko trajnost.

Za pridobitev financiranja je možno oddati vlogo enostavno preko spleta, s pomočjo svetovalcev Mreže ENSVET, ki so na voljo za tehnična vprašanja glede vaših naložb. Subvencije in ugodni krediti so dostopni za širok spekter naložb, kot so ogrevanje in prezračevanje, izolacija in okna, vozila, električna samooskrba, nakup, gradnja ali celovita obnova stanovanjskih stavb, med drugimi.

Pomembno je, da pred oddajo vloge za nepovratna sredstva na Eko sklad, lahko plačate avans izvajalcu, vendar se morate zavedati, da pred oddajo vloge po nekaterih javnih pozivih ne smete začeti z deli. Prav tako, če plačate avans pred oddajo vloge za kreditiranje, se ta avans ne šteje v upravičene stroške naložbe in višino odobrenega kredita.

Za več informacij o specifičnih pogojih, postopkih za oddajo vloge in možnostih financiranja, ki jih ponuja Eko sklad, obiščite njihovo spletno stran​:

Ali lahko zaprosim za subvencijo Eko sklada, če sem že začel z deli?

Običajno je potrebno za subvencijo zaprositi pred začetkom del. Začetek del pred oddajo vloge lahko vpliva na upravičenost do subvencije. Preverite specifične pogoje na uradni spletni strani Eko sklada.

Kako dolgo traja, da Eko sklad obravnava mojo vlogo?

Čas obravnave vloge se lahko razlikuje glede na trenutno število vlog in specifike posameznega razpisa. Za najnovejše informacije glede čakalnih dob obiščite uradno spletno stran.

Ali je možno plačati avans izvajalcu pred oddajo vloge?

Da, avans lahko plačate pred oddajo vloge, vendar morate ob oddaji vloge predložiti račun za predplačilo. Vendar, začeti z deli pred oddajo vloge na nekaterih razpisih ni dovoljeno.

Kaj se zgodi, če so sredstva Eko sklada porabljena preden oddam svojo vlogo?

Eko sklad zagotavlja, da so sredstva na voljo za vse vloge, ki prispejo pravočasno in izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa. Za več informacij o razpoložljivosti sredstev obiščite njihovo spletno stran.

Ali so na voljo subvencije za izolacijo enostanovanjskih hiš?

Da, Eko sklad ponuja subvencije za izboljšanje energetske učinkovitosti enostanovanjskih hiš, kar vključuje ukrepe kot sta izolacija fasade in strehe/podstrešja. Subvencije so namenjene zmanjšanju porabe energije in izboljšanju bivalnega udobja. Za več informacij o specifičnih pogojih in višini subvencij obiščite uradno spletno stran Eko sklada.

Kakšne so možnosti financiranja za vgradnjo sistemov za prezračevanje z vračanjem toplote v enostanovanjskih hišah?

Eko sklad prav tako ponuja subvencije in ugodne kredite za vgradnjo sodobnih prezračevalnih sistemov z vračanjem toplote v enostanovanjskih hišah. Ti sistemi omogočajo učinkovito prezračevanje prostorov, zmanjšujejo potrebo po dodatnem ogrevanju in prispevajo k boljši kakovosti zraka v bivalnih prostorih. Informacije o pogojih za pridobitev finančnih spodbud in postopku prijave so dostopne na spletni strani Eko sklada.

Pomembno

Za najnovejše informacije o razpisih, pogojih za pridobitev subvencij in kreditov ter za svetovanje glede najustreznejših ukrepov za vašo enostanovanjsko hišo, obiščite uradno spletno stran Eko sklada ali se obrnite na svetovalce mreže ENSVET, ki vam lahko pomagajo pri pripravi vloge in izbiri najprimernejših ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti vašega doma.

Eko trojček

zdravo-bivanje-logo

Projekt Eko Trojček predstavlja celovito rešitev za energetsko sanacijo domov, ki obsega tri ključne storitve: obnovo fasade, izolacijo podstrešja in vgradnjo lokalnega prezračevalnega sistema. Namenjen je izboljšanju energetske učinkovitosti, povečanju bivalnega udobja in zmanjšanju energetskih stroškov za lastnike stanovanj in hiš. Eko Trojček združuje te tri storitve v paket, ki omogoča celostni pristop k energetski prenovi, hkrati pa lastnikom nepremičnin ponuja možnosti financiranja preko subvencij in ugodnih kreditov Eko sklada, da bi olajšal in spodbudil izvedbo energetskih izboljšav.

Prevzemite nadzor nad porabo.

Ne čakajte na prihodnost, ustvarite jo zdaj z Eko Trojčkom! Stopite v stik z nami še danes in začnite svojo pot k energetsko učinkovitemu, udobnemu in trajnostnemu domu.

Začnite zdaj